Liên hệ

Học kỳ Mùa thu 2021 Cùng vui khám phá STEAMderland

STEAM for Vietnam sẽ khai giảng Học kỳ Mùa thu 2021 vào ngày 18/09/2021 với 4 khoá học MIỄN PHÍ về Khoa học Máy tính dành cho 40.000 học sinh Việt Nam trên toàn thế giới.

Học kỳ Mùa thu mở đơn từ 01/09 - 15/09/2021.

CS 001 - Nhập môn Tư duy Máy tính và Lập trình Scratch

Mở cánh cửa Tương lai với Tư duy Máy tính và Lập trình Scratch

Khóa học dành cho học sinh từ 8 đến 16 tuổi lần đầu làm quen với Lập trình. Học sinh sẽ được đào tạo Tư duy Máy tính và Lập trình Scratch theo hình thức "học mà chơi, chơi mà học" bởi giảng viên là các kỹ sư phần mềm thực thụ đã có kinh nghiệm giảng dạy cho hàng nghìn học sinh Việt Nam trên 34 quốc gia.

CS 001 mở đơn từ ngày 01/09 - 15/09/2021.

CS 001 - Nhập môn Tư duy Máy tính và Lập trình Scratch

Mở cánh cửa Tương lai với Tư duy Máy tính và Lập trình Scratch

Khóa học dành cho học sinh từ 8 đến 16 tuổi lần đầu làm quen với Lập trình. Học sinh sẽ được đào tạo Tư duy Máy tính và Lập trình Scratch theo hình thức "học mà chơi, chơi mà học" bởi giảng viên là các kỹ sư phần mềm thực thụ đã có kinh nghiệm giảng dạy cho hàng nghìn học sinh Việt Nam trên 34 quốc gia.

CS 001 mở đơn từ ngày 01/09 - 15/09/2021.

CS 001 - Nhập môn Tư duy Máy tính và Lập trình Scratch

Mở cánh cửa Tương lai với Tư duy Máy tính và Lập trình Scratch

Khóa học dành cho học sinh từ 8 đến 16 tuổi lần đầu làm quen với Lập trình. Học sinh sẽ được đào tạo Tư duy Máy tính và Lập trình Scratch theo hình thức "học mà chơi, chơi mà học" bởi giảng viên là các kỹ sư phần mềm thực thụ đã có kinh nghiệm giảng dạy cho hàng nghìn học sinh Việt Nam trên 34 quốc gia.

CS 001 mở đơn từ ngày 01/09 - 15/09/2021.

CS 001 - Nhập môn Tư duy Máy tính và Lập trình Scratch

Mở cánh cửa Tương lai với Tư duy Máy tính và Lập trình Scratch

Khóa học dành cho học sinh từ 8 đến 16 tuổi lần đầu làm quen với Lập trình. Học sinh sẽ được đào tạo Tư duy Máy tính và Lập trình Scratch theo hình thức "học mà chơi, chơi mà học" bởi giảng viên là các kỹ sư phần mềm thực thụ đã có kinh nghiệm giảng dạy cho hàng nghìn học sinh Việt Nam trên 34 quốc gia.

CS 001 mở đơn từ ngày 01/09 - 15/09/2021.